Nieuwe testmethode en classificatie voor luchtfilters

Nieuwe testmethode en classificatie voor luchtfilters

In de loop van 2018 komt de Europese EN779:2012 standaard te vervallen en wordt deze vervangen door de wereldwijde ISO 16890 richtlijn die eind 2016 gepubliceerd is.
Met deze nieuwe richtlijn verandert de manier waarop luchtfilters worden beoordeeld en geclassificeerd.

Reden voor de aanpassing is dat in de classificatie volgens de EN779:2012 er nog steeds sprake een grote spreiding op kwaliteit en efficiency van filters binnen eenzelfde klasse. Binnen de ISO 16890 norm worden de klassen strikter gecategoriseerd.

Nieuwe groepsindeling filters
De nieuwe ISO richtlijn verdeelt luchtfilters in vier groepen aan de hand van het filterrendement. Het filterrendement wordt bepaald aan de hand van de klassen PM1, PM2.5 en PM 10.

PM staat voor ‘particulate matter’ (fijnstof); het cijfer geeft de grootte van de stofdeeltjes aan, uitgedrukt in micron (1/1000 van een millimeter). Een filter in een bepaalde klasse dient tenminste 50% van de deeltjes uit die klasse op te vangen.

Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de nieuwe classificaties:

Overzicht filterclassificaties

Voordelen ISO 16890
Een groot voordeel van de ISO 16890 richtlijn is dat voortaan filters van fabrikanten over de hele wereld onderling vergeleken kunnen worden.

Daarnaast beoordeelt de EN779:2012 een gemiddelde efficiency bij deeltjes met een grootte van 0,4 micron. ISO 16890 daarentegen, registreert de prestatie bij specifieke deeltjesgroottes in een bereik van 0,3 tot 10 micron. Dit is een betere benadering van de realiteit, waardoor het voor gebruikers eenvoudiger wordt om een luchtfilter te kiezen op basis van prestaties en het beoogde gebruik.

Kiezen van het juiste filter
Kies altijd het filter in de klasse die het beste aansluit bij de beoogde toepassing. Naarmate de mazen kleiner worden, neemt een filter namelijk meer deeltjes op. Als gevolg hiervan neemt ook het benodigde ventilatorvermogen toe.
Filters

Probeer tenslotte het filter schoon te houden door deze periodiek te controleren en zo mogelijk te reinigen en vervang de filters als deze niet meer schoon te krijgen zijn.

Advies nodig bij het kiezen van het juiste filter? Neem dan gerust contact op met ons team van ventilatiespecialisten.

Geplaatst in Nieuws.